Japonija

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS GALIMYBĖS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

ANALITIKA

FINANSAVIMAS

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI IR VET SERTIFIKATAI

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR STRATEGINIAI PARTNERIAI

Japonija

2021 m. Japonija užėmė 39-ą vietą Lietuvos prekių eksporto rinkoje kuriai teko 0.2% (78 mln. EUR) viso Lietuvos prekių eksporto. Beveik 91% Lietuvos prekių eksporto į Japoniją 2021 m. sudarė lietuviškos kilmės prekių eksportas, o likusią dalį (9.2%) – prekių reeksportas. Palyginti su 2020 m., Lietuvos prekių eksportas į Japoniją sumažėjo 5%, daugiausiai dėl tabako eksporto mažėjimo. Per 2022 m. sausio-vasario mėn. bendras Lietuvos prekių eksportas į Japoniją, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, didėjo 0.4% arba 59 tūkst. EUR.

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS GALIMYBĖS

pasaulio logo
Konsultacijos

Inovacijų agentūra teikia informaciją ir konsultacijas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, siekiant pristatyti eksporto plėtros priemones ir galimybes Japonijos rinkoje. Inovacijų agentūra konsultuoja įvairiais eksporto klausimais, padeda surasti reikiamą informaciją ir naujus kontaktus Japonijoje. Inovacijų agentūros konsultantai gali:

 • patarti kaip nuspręsti, ar verta pradėti eksportuoti;
 • įvertinti pasirengimą eksportuoti. Plačiau galite paskaityti čia;
 • patarti kaip paruošti eksporto planą ir pasirinkti eksporto rinką;
 • patarti kaip pasirinkti pardavimo būdą ir kaip užmegzti prekybinius kontaktus savarankiškai;
 • patarti kaip tinkamai prisistatyti parodoje, verslo misijoje arba kontaktų mugėje;
 • padėti surasti verslo partnerius Japonijoje;
 • suteikti informaciją apie reikalingus leidimų ir sertifikatų įsigijimą;

Pagrindinės naudos, kurias galite gauti, dirbdami su Inovacijų agentūros eksporto konsultantais:

 • įvertinti įmonės eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis;
 • teorinių žinių pagalba padidintas eksporto efektyvumas ir apimtis;
 • nustatytos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis;
 • suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti.

Norint susisiekti su Inovacijų agentūros konsultantu, galite parašyti į el. paštą [email protected]

Inovacijų agentūra taip pat bendradarbiauja su tarptautinių profesionalų tinklu „Global Lithuanian Leaders“ ir Lietuvos garbės konsulais, kurie galėtų suteikti konsultaciją įmonėms apie naujas rinkas, verslo plėtrą jose, eksporto skatinimo galimybes ir pan. Plačiau apie konsultantus užsienyje skaityti, bei užsiregistruoti konsultacijai galite čia.

Kontaktų duomenų bazės

Japonijos kontaktų duomenų bazėse yra pateikiama informacija apie agentus, distributorius, didmenininkus ir pan. Ši informacija naudinga Lietuvos eksportuotojams arba besiruošiančioms eksportuoti įmonėms, norinčioms rasti potencialių partnerių kontaktų šioje rinkoje.

Kontaktų duomenų bazės Japonijos rinkoje pateikiamos čia.

 

Taip pat Inovacijų agentūra naudodamasi tarptautine įmonių duomenų baze „Orbis“ gali jums suteikti potencialių užsienio partnerių sąrašą. „Orbis“ duomenų bazėje yra daugiau nei 300 mln. įmonių iš viso pasaulio. Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite rasti čia.

Tarptautinės parodos

Tarptautinės parodos yra renginiai, organizuojami tam, kad kompanijos iš konkrečios pramonės šakos galėtų pademonstruoti savo naujausią produkciją ir paslaugas, susitikti su esamais ar potencialiais partneriais ir klientais, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir tendencijomis rinkose. Gamintojai ir jų atstovai bei asmenys, susidomėję jų produkcija, turi galimybę prisistatyti, betarpiškai bendrauti ir derėtis dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

 

Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra naudingas įmonėms, nes suteikia:

 • neprilygstamas ryšių kūrimo galimybes su kitais parodos dalyviais;
 • B2B susitikimus su potencialiais partneriais;
 • galimybę inicijuoti, rengti ir sudaryti eksporto partnerystes.

Pagrindinės Japonijoje vykstančios parodos, taip pat parodos, kuriose yra organizuojami nacionaliniai stendai, yra pateikiamos čia.

Informaciją apie tarptautines parodas į kurias galite vykti su Inovacijų agentūra rasite čia.

Kiti verslui aktualūs renginiai

Japonijoje organizuojama daug aktualių ir verslui naudingų renginių, apimančių kultūros, turizmo ir kt. sritis. Planuodami savo produkcijos ar paslaugų įėjimą ar plėtrą šioje rinkoje, nepamirškite jums svarbių renginių įtraukti į savo planus.

Japonijoje vykstančių aktualių renginių Lietuvos verslui kalendorius pateikiamas čia.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešųjų pirkimų duomenų bazės

Viešieji pirkimai – tai valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės organizuojami prekių ar paslaugų pirkimai, kurių metu perkančioji organizacija siekia geriausiomis sąlygomis įsigyti jai reikalingas prekes ar paslaugas. Viešieji pirkimai – tai galimybė Lietuvos įmonėms žengti į Japonijos rinką.

Aktualių Lietuvos verslui viešųjų pirkimų sąrašas pateikiamas čia.

ANALITIKA

chart
Dvišalės prekybos apžvalgos

Lietuviškos kilmės prekėms Japonija 2021 m. buvo 35-a eksporto rinka, kuriai teko 0.3% (71 mln. EUR) viso lietuviškos kilmės prekių eksporto. Lietuviškos kilmės prekių į Japoniją eksporto struktūroje didžiausią dalį sudarė optikos, fotografijos, matavimo, medicinos arba chirurgijos prietaisai – 23% arba 16 mln. EUR (9-a didžiausia eksporto rinka), įvairūs chemijos produktai – 21% arba 15 mln. EUR (9-a didžiausia eksporto rinka), baldai – 5.9% arba 4.2 mln. EUR (33-a eksporto rinka), brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai – 5.7% arba 4.1 mln. EUR (8-a didžiausia eksporto rinka), farmacijos produktai – 5.1% arba 3.6 mln. EUR (7-a didžiausia eksporto rinka). Palyginti su 2020 m., lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė į Japoniją sumažėjo 7.2% arba 5.5 mln. EUR. Labiausiai mažėjimą lėmė tabakas. Per 2022 m. sausio-vasario mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas į Japoniją, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, mažėjo 5.3% arba 656 tūkst. EUR

Japonijos ekonomikos ir visuomenės duomenų analizė pateikiama čia. (Statista, 2022)

Eksporto galimybių vertinimo modelis

Eksporto galimybių vertinimo modelis (EGVM) naudojamas perspektyvių eksporto galimybių identifikacijai. Modelis atsižvelgia į atskleistąjį santykinį pranašumą (produktus, kuriuose Lietuva turi santykinį pranašumą eksporto rinkose), nagrinėjamo produkto trumpalaikį ir ilgalaikį importo vertės augimą ir rinkos koncentracijos laipsnį (kuo indeksas mažesnis, tuo lengvesnis produkto įvedimas į rinką).

Lietuvos ir Japonijos eksporto galimybių vertinimo modelis ir dvišalės prekybos ataskaita yra pateikiama čia.

FINANSAVIMAS

logo
ES struktūriniai fondai

Lietuvoje yra įvairios priemonės, kuriomis naudojantis galima gauti papildomą finansavimą projektams. Visos priemonės yra suskirstytos pagal sektorius, kas leidžia kiekvienai įmonei lengviau atsirinkti tinkamas priemones. Atsirinkus tinkamas priemones, reikėtų peržiūrėti priemonių aprašymus ir išsiaiškinti, kokie yra keliami reikalavimai pareiškėjams. Jeigu įmonė atitinka reikalavimus, ji gali teikti paraišką gauti finansavimui.

Daugiau informacijos apie aktualias ir patvirtintas priemones papildomam finansavimui, atsakingų asmenų kontaktus už priemones galite rasti čia.

Finansavimo priemonės

Lietuvos eksportuotojai gali pasinaudoti galimybe gauti finansavimą savo projektų vykdymui Japonijos rinkoje. Su finansavimo priemonėmis galite susipažinti čia.

INVEGA teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė. Apie eksporto kreditų garantijas daugiau informacijos rasite čia.

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI, VET SERTIFIKATAI

popieriaus logo
Licencijos ir leidimai

Iš Lietuvos į Japoniją eksportuojamai produkcijai dažnai yra reikalingos įvairios licencijos ir leidimai. Su šiais reikalavimais galite susipažinti Europos Komisijos Market Access duomenų bazėje, kuri pasiekiama šiuo adresu. Šioje duomenų bazėje įvedus šalį, į kurią ketinate eksportuoti ar jau eksportuojate produkciją ir produkto kodą sužinosite visą reikalingą informaciją apie jam taikomus reikalavimus.

Tarifai ir netarifiniai barjerai

Ruošiantis eksportuoti ar jau eksportuojant produkciją į Japonijos rinką svarbu atkreipti dėmesį į šiai prekei taikomus tarifinius ir netarifinius barjerus. Visa aktuali informacija šiais klausimais pateikiama Europos Komisijos Market Access duomenų bazėje įvedus šalį, į kurią ketinate eksportuoti produkciją ir produkto kodą. Informacija apie tarifinius barjerus pateikiama šiuo adresu, o su netarifiniais barjerais kviečiame susipažinti čia.

Protekcionistinė politika

Nuo 2019 m. Vasario 1 d. įsigaliojo ES ir Japonijos susitarimas (EU-Japan EPA (Economic Partnership Agreement))

Įsigaliojus sutarčiai, nelieka beveik jokių muitų produktams abiejose ekonominėse erdvėse. Europos Komisijos skaičiavimu, tai leis ES eksportuotojams kasmet sutaupyti milijardą eurų. Briuselis, be to, tikisi ženklaus eksporto padidėjimo.

Pagal ES ir Japonijos susitarimą, bus panaikinti 10 proc. ES muitų tarifai japoniškiems automobiliams ir 3 proc. tarifai automobilių dalims. Savo ruožtu Japonija panaikins 30 proc. tarifą ES sūriui ir 15 proc. tarifą europietiškam vynui bei leis ES įmonėms dalyvauti viešuosiuose Japonijos pirkimuose. Pagal susitarimą abiejų pusių įmonės galės lengviau prieiti prie finansinių paslaugų, telekomunikacijų, internetinės prekybos ir transporto rinkų.

šaltinis

Nuo 2020 m. įsigaliojo tarifinių kvotų kiekiai tam tikriems žemės ūkio produktams pagal EPA susitarimą, daugiau informacijos rasite čia.

VET sertifikatai

Į Japoniją eksportuojamai produkcijai – gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams ir kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms gali būti reikalingi VET sertifikatai.

Su Japonijos rinkai patvirtintais VET sertifikatų pavyzdžiais galite susipažinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje, šiuo adresu.

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR PARTNERIAI

handshake logo
Ambasada/komercijos atašė

Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Japonijoje ekonominius klausimus kuruojančių diplomatų ir specialiųjų atašė kontaktinė informacija:

» Aleksandras Laurinavičius (komercijos atašė)

» Aistė Šaduikienė (ekonominiai klausimai)

» Kristina Mineikienė (žemės ūkio atašė)

Strateginiai partneriai / naudingi kontaktai

Verslo struktūrų kontaktai (prekybos, pramonės ir amatų rūmai, šakinės ir kt. verslo asociacijos) ir pan., kurie gali būti naudingi Lietuvos eksportuotojams žengiant į Japonijos rinką, yra pateikiami čia ir informacija apie Japonijoje veikiančias asociacijas pateikiama čia.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos gali turėti praktinės naudos Lietuvos verslui eksportuojančiam arba planuojančiam eksportuoti produkciją į Japonijos rinką. Tai gali būti informacija apie tos šalies aktualius prekybos, eksporto ir rinkos sąlygas, mokesčių klausimus, formalius reikalavimus įmonėms, verslo kultūrą ir kt.

Naudingos nuorodos Japonijos rinkai pateikiamos čia. 

Inovacijų agentūra parengė ir kviečia susipažinti su pagrindine informacija apie Japonijos verslo kultūrą, kurią galite rasti čia.