Londono tiltas

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS GALIMYBĖS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

ANALITIKA

FINANSAVIMAS

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI IR VET SERTIFIKATAI

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR STRATEGINIAI PARTNERIAI

Jungtinė Karalystė

2021 m. Jungtinė Karalystė buvo 9-a didžiausia Lietuvos prekių eksporto rinka, kuriai teko 3.9% (1.3 mlrd. EUR) viso Lietuvos prekių eksporto. Beveik 86% Lietuvos prekių eksporto į Jungtinę Karalystę 2021 m. sudarė lietuviškos kilmės prekių eksportas, o likusią dalį (14%) – prekių reeksportas. Palyginti su 2020 m., Lietuvos prekių eksportas į Jungtinę Karalystę padidėjo 11%, daugiausiai dėl aliejinių kultūrų sėklų ir vaisių; įvairių grūdų ir tabako eksporto didėjimo. Per 2022 m. sausio-vasario mėn. bendras Lietuvos prekių eksportas į Jungtinę Karalystę, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, didėjo 26% arba 50 mln. EUR.

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

pasaulio logo
Jungtinės Karalystės išstojimas iš Europos Sąjungos

Brexit

Visą aktualią informaciją apie Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos rasite šiuo adresu.

Konsultacijos

Inovacijų agentūra teikia informaciją ir konsultacijas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, siekiant pristatyti eksporto plėtros priemones ir galimybes Jungtinės Karalystės rinkoje. Inovacijų agentūros konsultuoja įvairiais eksporto klausimais, padeda surasti reikiamą informaciją ir naujus kontaktus Jungtinėje Karalystėje. Inovacijų agentūros konsultantai gali:

 • patarti kaip nuspręsti, ar verta pradėti eksportuoti;
 • įvertinti pasirengimą eksportuoti. Plačiau apie Eksporto diagnostiką galite paskaityti čia;
 • patarti kaip paruošti eksporto planą ir pasirinkti eksporto rinką;
 • patarti kaip pasirinkti pardavimo būdą ir kaip užmegzti prekybinius kontaktus savarankiškai;
 • patarti kaip tinkamai prisistatyti parodoje, verslo misijoje arba kontaktų mugėje;
 • padėti surasti verslo partnerius Jungtinėje Karalystėje;
 • suteikti informaciją apie reikalingus leidimų ir sertifikatų įsigijimą.

Pagrindinės naudos, kurias galite gauti, dirbdami su Inovacijų agentūros eksporto konsultantais:

 • įvertinti įmonės eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis;
 • teorinių žinių pagalba padidintas eksporto efektyvumas ir apimtis;
 • nustatytos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis;
 • suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti.

Inovacijų agentūros renginių ciklas „Eksporto klubas“ – tai dalykinės verslininkų diskusijos, pristatant konkrečios šalies potencialą ir aptariant jos specifiką, ekonominius, politinius ir kultūrinius aspektus. „Eksporto klubo“ renginių įrašus rasite Inovacijų agentūros mediatekojeES be Jungtinės Karalystės. Kaip pasirengti 2021-iesiems? bei Eksporto klubas: kokias verslo galimybes Jungtinėje Karalystėje atveria tvari mada.

Norint susisiekti su Inovacijų agentūros konsultantu, galite parašyti į el. paštą [email protected].

Inovacijų agentūra taip pat bendradarbiauja su tarptautinių profesionalų tinklu „Global Lithuanian Leaders“ ir Lietuvos garbės konsulais, kurie galėtų suteikti konsultaciją įmonėms apie naujas rinkas, verslo plėtrą jose, eksporto skatinimo galimybes ir pan. Plačiau apie konsultantus užsienyje skaityti, bei užsiregistruoti konsultacijai galite čia.

Kontaktų duomenų bazės

Jungtinės Karalystės kontaktų duomenų bazėse yra pateikiama informacija apie agentus, distributorius, didmenininkus ir pan. Ši informacija naudinga Lietuvos eksportuotojams arba besiruošiančioms eksportuoti įmonėms, norinčioms rasti potencialių partnerių kontaktų šioje rinkoje.

Kontaktų duomenų bazės Jungtinės Karalystės rinkoje pateikiamos čia.

 

Taip pat Inovacijų agentūra naudodamasi tarptautine įmonių duomenų baze „Orbis“ gali jums suteikti potencialių užsienio partnerių sąrašą. „Orbis“ duomenų bazėje yra daugiau nei 300 mln. įmonių iš viso pasaulio. Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite rasti čia.

Tarptautinės parodos

Tarptautinės parodos yra renginiai, organizuojami tam, kad kompanijos iš konkrečios pramonės šakos galėtų pademonstruoti savo naujausią produkciją ir paslaugas, susitikti su esamais ar potencialiais partneriais ir klientais, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir tendencijomis rinkose. Gamintojai ir jų atstovai bei asmenys, susidomėję jų produkcija, turi galimybę prisistatyti, betarpiškai bendrauti ir derėtis dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

 

Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra naudingas įmonėms, nes suteikia:

 • neprilygstamas ryšių kūrimo galimybes su kitais parodos dalyviais;
 • B2B susitikimus su potencialiais partneriais;
 • galimybę inicijuoti, rengti ir sudaryti eksporto partnerystes.

Pagrindinės Jungtinėje Karalystėje vykstančios parodos, taip pat parodos, kuriose yra organizuojami nacionaliniai stendai, yra pateikiamos čia.

Informaciją apie tarptautines parodas į kurias galite vykti su Inovacijų agentūra rasite čia.

Kiti verslui aktualūs renginiai

Jungtinėje Karalystėje organizuojama daug aktualių ir verslui naudingų renginių, apimančių kultūros, turizmo ir kt. sritis. Planuodami savo produkcijos ar paslaugų įėjimą ar plėtrą šioje rinkoje, nepamirškite jums svarbių renginių įtraukti į savo planus.

Jungtinėje Karalystėje vykstančių aktualių renginių Lietuvos verslui kalendorius pateikiamas čia.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešųjų pirkimų duomenų bazės

Viešieji pirkimai – tai valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės organizuojami prekių ar paslaugų pirkimai, kurių metu perkančioji organizacija siekia geriausiomis sąlygomis įsigyti jai reikalingas prekes ar paslaugas. Viešieji pirkimai – tai galimybė Lietuvos įmonėms žengti į Jungtinės Karalystės rinką.

Aktualių Lietuvos verslui viešųjų pirkimų sąrašas pateikiamas čia.

ANALITIKA

chart
Dvišalės prekybos apžvalgos

 • 2021 m. Jungtinė Karalystė buvo 9-a didžiausia Lietuvos prekių eksporto rinka, kuriai teko 3.9% (1.3 mlrd. EUR) viso Lietuvos prekių eksporto.

 

 • Jungtinės Karalystės ekonomikos ir visuomenės duomenų analizė pateikiama čia. (Statista, 2022)
Eksporto galimybių vertinimo modelis

Eksporto galimybių vertinimo modelis (EGVM) naudojamas perspektyvių eksporto galimybių identifikacijai. Modelis atsižvelgia į atskleistąjį santykinį pranašumą (produktus, kuriuose Lietuva turi santykinį pranašumą eksporto rinkose), nagrinėjamo produkto trumpalaikį ir ilgalaikį importo vertės augimą ir rinkos koncentracijos laipsnį (kuo indeksas mažesnis, tuo lengvesnis produkto įvedimas į rinką).

Lietuvos ir Jungtinės Karalystės eksporto galimybių vertinimo modelis ir dvišalės prekybos ataskaita yra pateikiama čia.

FINANSAVIMAS

logo
ES struktūriniai fondai

Lietuvoje yra įvairios priemonės, kuriomis naudojantis galima gauti papildomą finansavimą projektams. Visos priemonės yra suskirstytos pagal sektorius, kas leidžia kiekvienai įmonei lengviau atsirinkti tinkamas priemones. Atsirinkus tinkamas priemones, reikėtų peržiūrėti priemonių aprašymus ir išsiaiškinti, kokie yra keliami reikalavimai pareiškėjams. Jeigu įmonė atitinka reikalavimus, ji gali teikti paraišką gauti finansavimui.

Daugiau informacijos apie aktualias ir patvirtintas priemones papildomam finansavimui, atsakingų asmenų kontaktus už priemones galite rasti čia.

Finansavimo priemonės

INVEGA teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė. Apie eksporto kreditų garantijas daugiau informacijos rasite čia.

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI, VET SERTIFIKATAI

popieriaus logo
Licencijos ir leidimai

Už informacijos teikimą apie licencijas ir leidimus Europos Sąjungoje, tame tarpe ir Jungtinėje Karalystėje ( iki 2020 m. gruodžio 31 d. ), yra atsakingi konkrečios šalies paslaugų ir gaminių kontaktiniai centrai. Kreipiantis į kontaktų centrus, galima:

 • Gauti informaciją apie reikalavimus norint įsigyti leidimams bei licencijoms;
 • Gauti informaciją apie konkrečias nacionalines taisykles gaminiams, kurių nereglamentuoja ES;
 • Gauti informaciją apie reikalavimus norint laikinai teikti paslaugas.

Jungtinės Karalystės paslaugų kontaktinis centras pasiekiamas šiuo adresu, gaminių kontaktinis centras pasiekiamas šiuo adresu. Dėl statybos srities gaminių informaciją teikia statybos srities gaminių kontaktinis centras, kuris pasiekiamas šiuo adresu.

Tarifai ir netarifiniai barjerai

Svarbi muitinės agentų kontaktinė informacija, su kuria visus eksportuotojus į JK kviečiame susipažinti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos – čia

Pereinamuoju laikotarpiu, truksiančiu iki 2020 m. gruodžio 31 d., JK prekybos sąlygos su ES nesikeis. Priklausomai nuo 2020 metais pasiektos prekybos sutarties ypatumų (ar kitokios derybų baigties), eksporto sąlygos į JK gali pasikeisti. Rekomenduojama sekti situaciją bei susijusias naujienas. Naudinga informacija apie pereinamąjį laikotarpį bei galimus scenarijus jam pasibaigus – nuorodose čia bei čia.

Protekcionistinė politika

2020 m. sausio 31 d. 23:00 val. vietos laiku JK išstojo iš ES. Prasidėjo pereinamasis laikotarpis, truksiantis iki 2020 m. gruodžio 31 d. Šio laikotarpio metu judėjimo laisvė bei prekybos sąlygos tarp JK ir ES išliks nepakitę. Visa pagrindinė informacija apie prasidėjusį naująjį etapą – JK vyriausybės oficialioje paskyroje https://www.gov.uk/transition. Informacija apie galimus pokyčius bei JK vyriausybės gairės, kaip pasiruošti galimiems pokyčiams nuo 2021 m. sausio  1 d. – https://www.gov.uk/transition-check.

VET sertifikatai

Pereinamuoju laikotarpiu, truksiančiu iki 2020 m. gruodžio 31 d., veterinarijos sertifikatų standartai ES šalims, eksportuojančioms į JK, nesikeis (oficiali JK vyriausybės informacija – čia).

Veterinarijos sektoriaus reglamentavimo naujienas dėl  2021 m. pokyčių rasti galima čia.

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR PARTNERIAI

handshake logo
Ambasada/komercijos atašė

Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Jungtinėje Karalystėje ekonominius klausimus kuruojančių diplomatų ir specialiųjų atašė kontaktinė informacija:

»  Ingrida Darašaitė (ekonominiai klausimai, kitos kuruojamos sritys)

»  Donata Mauricaitė (komercijos atašė)

Strateginiai partneriai / naudingi kontaktai

Verslo struktūrų kontaktai (prekybos, pramonės ir amatų rūmai, šakinės ir kt. verslo asociacijos) ir pan., kurie gali būti naudingi Lietuvos eksportuotojams žengiant į Jungtinės Karalystės rinką, yra pateikiami čia.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos gali turėti praktinės naudos Lietuvos verslui eksportuojančiam arba planuojančiam eksportuoti produkciją į Jungtinės Karalystės rinką. Tai gali būti informacija apie tos šalies aktualius prekybos, eksporto ir rinkos sąlygas, mokesčių klausimus, formalius reikalavimus įmonėms, verslo kultūrą ir kt.

Naudingos nuorodos Jungtinės Karalystės rinkoje pateikiamos čia. 

Inovacijų agentūra parengė ir kviečia susipažinti su pagrindine informacija apie Jungtinės Karalystės verslo kultūrą, kurią galite rasti čia.