1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Kita
  4. Asmens apsaugos priemonių kokybės patikrinimas ir sertifikavimas

Lietuvoje nėra atliekami tyrimai filtruojamosioms puskaukėms (respiratoriams) pagal LST EN 149 standartuose nurodytus bandymų metodų standartus. Informacija apie veido kaukių bandymų veiklai akredituotas laboratorijas pateikta Nacionalinio akreditacijos tinklapyje: http://nab.lrv.lt/lt/naujienos/veido-kaukiu-bandymu-veiklai-akredituotos-laboratorijos

Oficialus patvirtintas sąrašas laboratorijų, kurios tvirtina AAP kokybę:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.pdf&refe_cd=89%2F686%2FEEC&requesttimeout=900

Šioje svetainėje yra įvardinti 6 žingsniai, ką reikia padaryti, jog gautum CE ženklinimą:
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en

Dėl dezinfekcinio skysčio – gali būti tvirtinamas pagal dvi kryptis Cosmetic Products Regulation arba Biocidal Products, dažniausiai pagal vieną iš jų, o tai priklauso nuo produkto sudėties.

 

Related Articles