1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Kita
  4. Finansavimas eksportui

Įmonės gali gauti finansavimą skirtingoms veikloms. Daugiau informacijos rasite čia.

Inovacijų agentūra parengė informaciją apie tikslines Lietuvos eksporto rinkas, su kuriomis galite susipažinti čia.

Related Articles