1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Kita
 4. Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra

Norėdami gauti licencijas maisto eksportui ir importui kreipkitės į LITFOOD.

Viešoji įstaiga Žemės ūkio agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo, užsienio prekybos ir metodinės pagalbos ūkio subjektams teikimo srityse.

Įstaigos veiklos tikslas – tenkinti viešuosius interesus, įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka valstybės politikos priemones žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo ir organizavimo, eksporto skatinimo, eksporto-importo priemonių administravimo, žalio pieno pardavėjų ir žalio pieno pirkėjų nesąžiningų veiksmų perkant-parduodant žalią pieną draudimo kontrolės ir stebėsenos, žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių profesinio mokymo koordinavimo ir tautinio paveldo produktų rinkodaros priemonių kūrimo ir diegimo srityse.

Įstaigos veiklos sritys:

 • vykdo žemės ūkio ir maisto produktų eksporto skatinimo priemones;
 • administruoja žemės ūkio produktų eksporto ir importo licencijų sistemą ir žemės ūkio produktų importo tarifines kvotas;
 • administruoja iš Europos žemės ūkio garantijų fondo finansuojamų žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo priemones;
 • administruoja informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir pardavimų skatinimo priemones;
 • organizuoja trumpų maisto ir mišrių – maisto ir ne maisto produktų tiekimo grandinių diegimą ir plėtrą, konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą gamintojų grupėms ir kooperatinėms bendrovėms (kooperatyvams);
 • dalyvauja įgyvendinant žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros ir žuvininkystės srities šviečiamąsias programas;
 • organizuoja ir vykdo žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių kvalifikacijos tobulinimą;
 • akredituoja konsultavimo įstaigas ir konsultantus;
 • populiarina tautinio paveldo produktus, tradicinius amatus bei dalyvauja tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų mokymo programų, tradicinių mugių sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo procesuose;
 • vykdo kontrolės institucijos teises ir pareigas.

Related Articles