1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Oro transporto važtaraštis (AWB)

Oro transporto važtaraštis (AWB)

AWB (angl. – Air Way Bill) – oro transporto važtaraštis. Tai yra pagrindinis dokumentas naudojamas transportuojant krovinius lėktuvais, nurodantis visą informaciją apie gabenamą krovinį. Kiekvienas AWB turi unikalų 11 skaitmenų numerį, kurio dėka galima nustatyti krovinio buvimo vietą iki pat jo atvykimo į paskirties oro uostą. Važtaraščio pildymo instrukcijas nustato Tarptautinė Oro Transporto Asociacija (angl. IATA – International Air Transport Association).

Pagal išorinio važtaraščio numerį, kurio pirmieji trys skaičiai identifikuoja aviakompaniją  (angl. Prefix), galima sekti krovinio judėjimą internetu naudojantis BFD Group puslapiuarba Track Trace sistema.

Oro transporte naudojami dviejų rūšių važtaraščiai – vidinis ir išorinis:

  1. HAWB (angl. House Air Way Bill) – vidinis važtaraštis. Šis oro transporto dokumentas nėra privalomas, tačiau jo negalima išvengti, jei krovinys adresuojamas ne tikrajam gavėjui, o gavėjo agentui. Vidinis važtaraštis naudojamas atliekant muitinės paslaugas bei įtvirtinant transportavimo įkainius, taip pat šiame dokumente galima pažymėti visą būtiną informaciją apie krovinį, jo specifikaciją, dokumentus, lydinčius krovinį ar kontrakto numerį. Šis dokumentas gali būti pildomas pagal užsakovo pageidavimus, atsižvelgiant į keliamus reikalavimus.
  2. MAWB (angl. Master Air Way Bill) – išorinis važtaraštis. Šis dokumentas skirtas krovinį aptarnaujančioms kompanijoms: aviakompanijai, siuntėjo agentui, gavėjo agentui, išsiuntimo oro uosto terminalui, paskirties oro uosto terminalui ir kitoms kompanijoms, prisidedančioms prie krovinio transportavimo lėktuvais. Išorinis važtaraštis pildomas atsižvelgiant į Tarptautinės Oro Transporto Asociacijos taisykles (IATA). Tuo atveju, jei vidinio važtaraščio neruošiame, išorinis važtaraštis atlieka abiejų važtaraščių funkcijas.

Oro transporto važtaraštis pildomas tik anglų kalba.  

Nuorodos į Oro transporto važtaraščių pavyzdžius:

http://www.awbeditor.com/?gclid=CJbZ7LWG0rkCFYZe3godVlsA9w

http://www.bfdgroup.lt/assets//dokumentai/AWB%20pvz.pdf

http://www.kkfreight.com/documents/Air_Way_Bill_sample.pdf

Related Articles