1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Incoterms® – Tarptautinės pristatymo sąlygos

Incoterms® (angl. International Commerce Terms) – Tarptautinės prekybos (sutarčių) sąlygos, tarptautinės taisyklės, numatančios specifines prekių pristatymo sąlygas užsienio prekyboje, jų rinkinys. Taisykles sukūrė ir prižiūri ekspertai ir praktikai, kuriuos subūrė Tarptautiniai prekybos rūmai ICC (International Chamber of Commerce). Incoterms® tapo standartu nustatant tarptautinio verslo taisykles. Prekybos sąlygos padeda prekybininkams išvengti brangių nesusipratimų, nes paaiškina užduotis, išlaidas ir riziką, susijusią su prekių pristatymu iš pardavėjų pirkėjams. Incoterms® taisyklės pripažįstamos Jungtinių Tautų tarptautinės teisės komisijos (UNCITRAL) kaip pasaulinis dažniausiai užsienio prekybos terminų aiškinimo standartas.

Tarptautiniai prekybos rūmai kuria, peržiūri ir atnaujina Incoterms®. Naujausia redakcija yra Incoterms® 2020, kuris įsigaliojo 2020 m. sausio 1 d.

Pažymima, kad Incoterms® 2020 versija buvo sekanti po Incoterms® 2010, todėl Incoterms® 2010  vis dar galioja tiems, kurie jomis naudojasi. Atkreipiame dėmesį, kad kitos Tarptautinių prekybos rūmų oficialiai nepatvirtintos redakcijos kaip „Incoterms 2015“, „Incoterms 2016“, „Incoterms 2017“, „Incoterms 2018“ ir „Incoterms 2019“ yra negaliojančios.

Naujoje Incoterms® 2020 redakcijoje atlikti pakeitimai:

DAT (Delivered At Terminal) „Pristatoma terminale“ taisyklė buvo pervadinta į DPU (Delivered at Place Unloaded)  „Pristatoma iškrovimo vietoje“. Šis pavadinimo pakeitimas pabrėžia faktą, kad pristatymas gali vykti bet kur, o ne tik transporto „terminale“. Kaip ir DAT atveju, tai yra vienintelė taisyklė, pagal kurią pardavėjas turi iškrauti prekes paskirties vietoje.

Krovinio draudimas. Pagal CIP taisyklę (Carriage and Insurance Paid to) reikalaujamas draudimo lygis (Krovinių draudimo sąlygos (Institute Cargo Clauses) A,B,C lygiai) (jei sutartyje nenurodyta kitaip) yra Krovinių draudimo sąlygos (A) , aukštesnis draudimo lygis, nei nurodyta Incoterms 2010, kur draudimo lygis yra Krovinių draudimo sąlygos (C). Taikant CIF (Cost, Insurance and Freight) „Prekės kaina, draudimas ir frachtas“ taisyklę, nebuvo jokių pakeitimų – išlieka numatytos Krovinių draudimo sąlygos (C). Priežastis yra ta, kad CIF yra populiarus tarp prekių/produktų sandorių, kai šis (C) žemesnis draudimo lygis yra plačiau priimtinas.

Kaip aukščiau minėtų pakeitimų rezultatas, žemiau pateikiama lyginamoji lentelė tarp INCOTERMS® 2010 bei INCOTERMS® 2020:

INCOTERMS 2010INCOTERMS 2020
EXWEXW
FCAFCA
CPTCPT
CIPCIP
DAPDAP
DATDUP
DDPDDP
FAS*FAS*
FOB*FOB*
CFR*CFR*
CIF*CIF*

*Terminai jūrų transportui bei vidaus vandenims

Daugiau informacijos: Tarptautiniai prekybos rūmai

Incoterms2022

Related Articles