1. Home
 2. Knowledge Base
 3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
 4. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencija (CMR)

Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijadar vadinama CMR važtaraščiu (angl. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road), reglamentuoja visų rūšių prekių gabenimą sunkvežimiais.

CMR naudojamas:

 • Kai krovinio pakrovimo vieta ir krovinio pristatymo vieta yra skirtingose valstybėse (bent viena šių valstybių turi būti CMR konvencijos narė);
 • neatsižvelgiant į šalių buveinę ar pilietybę;
 • vien tik kroviniams, vežamiems kelių transportu; konteineriai arba keičiamieji kėbulai (swap body) nelaikomi transporto priemonėmis.

CMR važtaraštis reglamentuoja atsakomybę už pervežimo metu padarytą žalą. Lietuvos naciolaninės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ internetinėje svetainėje rasite rekomendacijas kaip teisingai užpildyti tarptautiniai krovinių pervežimo važtaraščiai ir važtaraščiai gabenantiems krovinius į Rusiją.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad pagal Kelių transporto kodekso 38 straipsnio 1 dalį vežėjas, gabenantis jam priklausančius krovinius savo transporto priemonėmis ir sąskaita, privalo turėti važtaraštį arba kitą dokumentą, įrodantį, kad veža sau priklausantį krovinį. Kai savo transporto priemonėmis (nesamdytu transportu) kartu su kroviniu yra vežama sąskaita faktūra, kuri patvirtina, kad yra gabenamas sau priklausantis krovinys – atskirai važtaraščio išrašyti nėra būtina. Tačiau, tuo atveju, kai gabenamam kroviniui išrašomas važtaraštis, jame turi būti nurodyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003-11-06 įsakyme Nr. 1K-266 ,,Dėl važtaraščio rekvizitų nustatymo”(Žin., 2003, Nr. 106-4758) nustatyti rekvizitai.

Kelių transporto važtaraščio pavyzdys: CMR

Elektroninis krovinių vežimo keliais važtaraštis

Lietuvos Respublikos Seimas yra ratifikavęs 2008 m. gegužės 27 d. Ženevoje pasirašytą Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) papildomą protokolą dėl elektroninio važtaraščio.
Šis protokolas buvo pasirašytas siekiant sudaryti palankesnes neprivalomo važtaraščio surašymo sąlygas, taikant duomenų elektroninio registravimo ir tvarkymo būdus. Elektroninis važtaraštis, kuris atitinka šio Protokolo nuostatas, laikomas lygiaverčiu Konvencijoje minimam važtaraščiui ir todėl turi tokią pat įrodomąją vertę ir tokį pat poveikį kaip važtaraštis.

Daugiau informacijos rasite čia.

Transportavimo dokumentai

 1. Kelių važtaraštis
 2. Jūrų važtaraštis B/L
 3. Oro važtaraštis AWB
 4. Geležinkelio važtaraštis CIM / SMGS
 5. Eksporto deklaracija

Related Articles