1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Licencijos, leidimai ir kiti dokumentai
  4. Tarptautinis geležinkelio važtaraštis (CIM / SMGS)

Tarptautinis geležinkelio važtaraštis (CIM) – tai tarptautinio važtaraščio variantas geležinkeliui. Važtaraštis yra parengtas remiantis 1956 metais Ženevoje pasirašyta Konvencija. Važtaraštyje CIM numatyta vežėjo (geležinkelio įmonės) atsakomybė už paimtą vežti krovinį.

Tarptautinio geležinkelio važtaraščio komplektą sudaro 5 lapai. Jie paskirstomi siuntėjui, gavėjui ir geležinkelio įmonei (siuntimo ir paskirties stotims). Pagal nusistovėjusią tvarką krovinių išsiuntimą geležinkeliu dažniausiai organizuoja krovinio siuntėjas.

Bendrąsias krovinių vežimo geležinkeliais taisykles numato “Krovinių vežimo geležinkelio transportu taisyklės”, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro.

Rytų Europos geležinkelių transporto veiklą reglamentuoja Tarptautinis susitarimas dėl Rytų Europos valstybių geležinkelių transporto (SMGS).

Related Articles