Norvegijos verslo kultūra

Norvegai versle vadovaujasi Jantės įstatymu – tai yra išskirtinis supratimas, jog iš tavęs tikimasi egalitarinio požiūrio – nesijausti svarbesniu už kitą. Kreipiantis konkrečiu klausimu į įmonę, patariama ieškoti žmogaus, kuris yra tiesiogiai už tai atsakingas, o ne aukščiausių vadovų. Susipažįstant nereikėtų girtis savo titulais, pasiekimais, nes tai norvegams įspūdžio nedaro. Jie įpratę patys save pristatyti, tad jums nereikėtų tikėtis svečio malonės ir patartina pačiam imtis iniciatyvos. Nors norvegai mėgsta laisvesnį aprangos stilių, jums iš pradžių reikėtų rengtis konservatyviau – tamsiu kostiumu. Verslo pietūs yra įprasta praktika ir laikomasi taisyklės, jog už pietus sumoka pakvietęs žmogus. Jei būsite pakviesti pietų į namus, atsineškite dovanų: šokolado, vyno, torto ar gėlių, nes tai bus palaikyta mandagumo gestu.

Norvegai pageidauja bendradarbiauti su tais, kuriuos pažįsta, tad pageidautina atsiųsti informaciją apie save ir savo įmonę dar prieš susitikimą. Gerbiami savimi pasitikintys, vykdantys įsipareigojimus ir gerai pasiruošę savo įmonės pristatymui verslininkai – tai norvegams rodo, jog esate pasiryžę bendradarbiauti. Įprasta su visais pasisveikinti apsikeičiant vizitinėmis kortelėmis bei rankos paspaudimu – kuo tvirtesnis, tuo geriau. Nereikėtų būti perdėtai draugiškiems, nes tai bus palaikyta silpnybe. Dažnai norvegai vieni į kitus kreipiasi vardais, tačiau derėtų palaukti, iki kol jums bus pasiūlyta daryti taip pat. Norvegai naudoja el. paštą trumpai informacijai, tačiau detalius reikalus mėgsta aptarinėti žodžiu.

Norvegijoje itin kritiškai žiūrima į vėlavimą, tad net vėluojant 5 minutes patartina paskambinti telefonu ir pranešti apie susidariusią situaciją. Susitikime geriau netuščiažodžiauti ir kuo greičiau pereiti prie pagrindinių klausimų, būti pasiruošus aiškią darbotvarkę, faktais paremtą pristatymą. Kalbėdami žiūrėkite į akis – tai labai svarbu. Norvegai gerai moka anglų kalbą, tačiau kartais pasitaiko, jog ne viskas lieka suprasta, bet nenorima klausti ir tikslintis, tad rekomenduojama vis pasiteirauti kolegų, ar pateikta informacija yra aiški. Kalbamoji anglų kalba ne visada atitinka rašytinę, tad būtų pravartu peržvelgti visus dokumentus dar pradinėje susitarimo stadijoje, ar juose nėra kokių dviprasmybių. Sutartys ir nutarimai yra abipusiai privalomi, kainos ir techniniai dalykai būna aiškiai nustatomi, tad tikimasi, jog bus priimtas pradinis pasiūlymas – su norvegais neverta derėtis, tai jiems tik sukels neigiamą įspūdį. Verslo susitikimuose dažniausiai dalyvauja sprendimus priimantis asmuo, nes tai leidžia greitai priimti sprendimus vietoje.