Pietų Korėjos verslo kultūra

Korėjos kultūrai didelę įtaką turi konfucianizmo principai. Konfucianizmas skatina grupės harmoniją, pagarbą vyresniems, pabrėžia šeimos bei draugystės svarbą, taip pat tradicijas. Žodis Kibun reiškia „veidą“ arba garbę, Korėjiečiai visada stengsis išsaugoti savo Kibun – asmens orumą. Kartą praradus Kibun, neįmanoma jo atgauti, todėl stengdamiesi užmegzti verslo santykius būtina į tai atsižvelgti.

Korėjiečių apranga yra konservatyvi – tamsus kostiumas, balti marškiniai ir tamsus kaklaraištis. Užsienio verslo atstovams leidžiama rengtis taip, kaip jie rengiasi savo šalyje.

Susitikimai turėtų būti suderinti iš anksto (bent prieš porą savaičių). Pietų Korėjoje punktualumas yra labai svarbus, todėl visada stenkitės atvykti laiku. Patys korėjiečiai į susitikimą gali truputį pavėluoti, taip jie stengiasi parodyti, kad yra labai užimti, todėl dėl vėlavimo nereiktų susierzinti.

Kaip ir daugelyje Rytų Azijos šalių, Pietų Korėjoje pasisveikinama nusilenkiant. Nežymus galvos linktelėjimas dažniausiai yra tinkamiausias būdas pasisveikinti. Po oficialaus nusilenkimo, šiais laikais yra priimtina paspausti ranką, tačiau to daryti nebūtina. Jei turite tarpininką ar bendrą pažįstamą, pirmo susitikimo metu palaukite kol būsite pristatyti – toks prisistatymas labiau vertinamas.

Turėkite omenyje, jog jauni korėjiečiai dažnai kalba angliškai, tačiau vyresnio amžiaus partneriams gali būti reikalingas vertėjas. Pasiūlymus, brošiūras ir kitą medžiagą rekomenduojama siųsti dviem kalbomis – korėjiečių ir anglų.

Pietų Korėjoje vyresnio amžiaus asmenys yra labai vertinami. Visada rodykite dėmesį vyresniems kolegoms, o diskusiją leiskite pradėti vyriausiajam korėjiečių vadovui. Pažymėtina, jog Pietų Korėjos įmonės yra labai hierarchiškos – sprendimus jose priima aukščiausio lygio vadovai.

Atsakinėdami į klausimus, venkite tiesiogiai sakyti „ne“. Klausimus formuluokite taip, kad būtų galima juos aptarti, o ne tiesiogiai atsakyti, pavyzdžiui sakykite „kada galime tikėtis prekių?“, o ne „ar per dvi savaites pristatysite?“. Susitikimų metu gali būti tylos pauzių – nenutraukite jų, nes tai mąstymo ir apsvarstymo laikas. Venkite tiesioginio pardavimo ar agresyvių derybų – prisiminkite Kibun.

Korėjoje įprasta sudaryti raštiškas sutartis. Turėkite omenyje, jog korėjiečiai į sutartis žiūri kaip į bendradarbiavimo pradžią, o ne pabaigą. Dėl šios priežastis jie siekia, kad sutartys būtų lanksčios. Siekiant išvengti nesusipratimų, būtina įsitikinti, kad jūsų partneriai sutartis supranta taip pat, kaip ir jūs. Laukdami sprendimų turite būti kantrūs, nes jie priimami kolektyvai ir reikalauja daugiau laiko.

Apsikeitimas vizitinėmis kortelėmis yra būtina pažinties dalis. Kortelėje svarbu pabrėžti savo pareigas, kad būtų aiškus jūsų statusas. Korteles įteikti ir priimti reikia abiem rankomis. Gavus kortelę skirkite laiko ją perskaityti ir paanalizuoti, tik tuomet ją pasidėkite. Korteles laikykite pagarbiai – niekada ant jų nerašykite, dėkite tik į joms skirtą dėklą.

Keitimasis mažomis dovanomis yra priimtinas ir net rekomenduotinas dalykas. Jei dovana įteikiama viešai, privalote atsižvelgti į hierarchiją – dovaną įteikite abiem rankomis. Prieš priimant dovaną, korėjiečiai keletą kartų jos atsisako – taip parodoma, jog tarpusavio santykiai yra svarbesni nei dovanos.  Dovana dažnai išpakuojama privačiai – taip stengiamasi išvengti lyginimo su kitomis dovanomis.