Taiwan-min

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

ANALITIKA

FINANSAVIMAS

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI IR VET SERTIFIKATAI

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR STRATEGINIAI PARTNERIAI

Taivanas

Didžiausią dalį Lietuvos eksportuojamos produkcijos į Taivaną sudaro –  optikos, fotografijos, matavimo, medicinos arba chirurgijos prietaisai, įvairūs chemijos produktai, mediena ir medienos dirbiniai,  medžio anglys,  specialieji verpalai, mineralinis kuras. Taivanas 2021 m. buvo 62-a didžiausia Lietuvos prekybos partnerė. 2021 m.  prekių apyvarta tarp Taivano ir Lietuvos sudarė 107 mln. eurų.  Prekių eksportas siekė 17 mln. eurų, prekių importas – 90 mln. Lietuvos prekių prekybos balansas su Taivanu buvo neigiamas.

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

pasaulio logo
Konsultacijos

Inovacijų agentūra teikia informaciją ir konsultacijas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, siekiant pristatyti eksporto plėtros priemones ir galimybes Taivano rinkoje. Inovacijų agentūra konsultuoja įvairiais eksporto klausimais, padeda surasti reikiamą informaciją ir naujus kontaktus Taivane. Inovacijų agentūra konsultantai gali:

 • patarti kaip nuspręsti, ar verta pradėti eksportuoti
 • įvertinti pasirengimą eksportuoti. Plačiau galite paskaityti čia
 • patarti kaip paruošti eksporto planą ir pasirinkti eksporto rinką
 • patarti kaip pasirinkti pardavimo būdą ir kaip užmegzti prekybinius kontaktus savarankiškai
 • patarti kaip tinkamai prisistatyti parodoje, verslo misijoje arba kontaktų mugėje
 • padėti surasti verslo partnerius Taivane
 • suteikti informaciją apie reikalingus leidimų ir sertifikatų įsigijimą

Pagrindinės naudos, kurias galite gauti, dirbdami su Inovacijų agentūra eksporto konsultantais:

 • įvertinti įmonės eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis;
 • teorinių žinių pagalba padidintas eksporto efektyvumas ir apimtis;
 • nustatytos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis;
 • suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti.

Inovacijų agentūros renginių ciklas „Eksporto klubas“ – tai dalykinės verslininkų diskusijos, pristatant konkrečios šalies potencialą ir aptariant jos specifiką, ekonominius, politinius ir kultūrinius aspektus. „Eksporto klubo“ renginių įrašus rasite Inovacijų agentūros mediatekoje.

Norint susisiekti su Inovacijų agentūros konsultantu, galite parašyti į el. paštą [email protected].

Inovacijų agentūra taip pat bendradarbiauja su tarptautinių profesionalų tinklu „Global Lithuanian Leaders“ ir Lietuvos garbės konsulais, kurie galėtų suteikti konsultaciją įmonėms apie naujas rinkas, verslo plėtrą jose, eksporto skatinimo galimybes ir pan. Plačiau apie konsultantus užsienyje skaityti, bei užsiregistruoti konsultacijai galite čia.

Kontaktų duomenų bazės

Taivano kontaktų duomenų bazėse yra pateikiama informacija apie agentus, distributorius, didmenininkus ir pan. Ši informacija naudinga Lietuvos eksportuotojams arba besiruošiančioms eksportuoti įmonėms, norinčioms rasti potencialių partnerių kontaktų šioje rinkoje.

Kontaktų duomenų bazės Taivano rinkoje pateikiamos čia.

 

Taip pat Inovacijų agentūra naudodamasi tarptautine įmonių duomenų baze „Orbis“ gali jums suteikti potencialių užsienio partnerių sąrašą. „Orbis“ duomenų bazėje yra daugiau nei 300 mln. įmonių iš viso pasaulio. Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite rasti čia.

Tarptautinės parodos

Tarptautinės parodos yra renginiai, organizuojami tam, kad kompanijos iš konkrečios pramonės šakos galėtų pademonstruoti savo naujausią produkciją ir paslaugas, susitikti su esamais ar potencialiais partneriais ir klientais, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir tendencijomis rinkose. Gamintojai ir jų atstovai bei asmenys, susidomėję jų produkcija, turi galimybę prisistatyti, betarpiškai bendrauti ir derėtis dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

 

Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra naudingas įmonėms, nes suteikia:

 • neprilygstamas ryšių kūrimo galimybes su kitais parodos dalyviais;
 • B2B susitikimus su potencialiais partneriais;
 • galimybę inicijuoti, rengti ir sudaryti eksporto partnerystes.

Pagrindinės Taivane vykstančios parodos, taip pat parodos, kuriose yra organizuojami nacionaliniai stendai, yra pateikiamos čia.

Informaciją apie tarptautines parodas į kurias galite vykti su Inovacijų agentūra rasite čia.

Kiti verslui aktualūs renginiai

Taivane organizuojama daug aktualių ir verslui naudingų renginių, apimančių kultūros, turizmo ir kt. sritis. Planuodami savo produkcijos ar paslaugų įėjimą ar plėtrą šioje rinkoje, nepamirškite jums svarbių renginių įtraukti į savo planus.

Taivane vykstančių aktualių renginių Lietuvos verslui kalendorius pateikiamas čia.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešųjų pirkimų duomenų bazės

Viešieji pirkimai – tai valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės organizuojami prekių ar paslaugų pirkimai, kurių metu perkančioji organizacija siekia geriausiomis sąlygomis įsigyti jai reikalingas prekes ar paslaugas. Viešieji pirkimai – tai galimybė Lietuvos įmonėms žengti į Taivano rinką.

Aktualių Lietuvos verslui viešųjų pirkimų sąrašas pateikiamas čia.

ANALITIKA

chart
Dvišalės prekybos apžvalgos

Didžiausią dalį Lietuvos eksportuojamos produkcijos į Taivaną sudaro –  optikos, fotografijos, matavimo, medicinos arba chirurgijos prietaisai, įvairūs chemijos produktai, mediena ir medienos dirbiniai,  medžio anglys, vata, veltinys, specialieji verpalai; virvės bei jų dirbiniai , mineralinis kuras. Taivanas 2021 m. buvo 62-a didžiausia Lietuvos prekybos partnerė. 2021 m.  prekių apyvarta tarp Taivano ir Lietuvos sudarė 107 mln. eurų.  Prekių eksportas siekė 17 mln. eurų, prekių importas – 90 mln.

Eksporto galimybių vertinimo modelis

Eksporto galimybių vertinimo modelis (EGVM) naudojamas perspektyvių eksporto galimybių identifikacijai. Modelis atsižvelgia į atskleistąjį santykinį pranašumą (produktus, kuriuose Lietuva turi santykinį pranašumą eksporto rinkose), nagrinėjamo produkto trumpalaikį ir ilgalaikį importo vertės augimą ir rinkos koncentracijos laipsnį (kuo indeksas mažesnis, tuo lengvesnis produkto įvedimas į rinką).

Lietuvos ir Taivano eksporto galimybių vertinimo modelis ir dvišalės prekybos ataskaita yra pateikiamas čia.

FINANSAVIMAS

logo
ES struktūriniai fondai

Lietuvoje yra įvairios priemonės, kuriomis naudojantis galima gauti papildomą finansavimą projektams. Visos priemonės yra suskirstytos pagal sektorius, kas leidžia kiekvienai įmonei lengviau atsirinkti tinkamas priemones. Atsirinkus tinkamas priemones, reikėtų peržiūrėti priemonių aprašymus ir išsiaiškinti, kokie yra keliami reikalavimai pareiškėjams. Jeigu įmonė atitinka reikalavimus, ji gali teikti paraišką gauti finansavimui.

Daugiau informacijos apie aktualias ir patvirtintas priemones papildomam finansavimui, atsakingų asmenų kontaktus už priemones galite rasti čia.

Finansavimo priemonės

INVEGA teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė. Apie eksporto kreditų garantijas daugiau informacijos rasite čia.

Vidurio ir Rytų Europos investicinis TAIWANIA CAPITAL fondas, skirtas Vidurio ir Rytų Europos šalių bendrovėms, kurios vykdo pagrindinę veiklą Taivane arba užmezga technologinio bendradarbiavimo ryšius su Taivano bendrovėmis; yra įsteigusios arba planuoja įsteigti dukterinę įmonę ar filialą Taivane; yra įsteigusios arba planuoja įsteigti bendrą įmonę su Taivano bendrovėmis. Daugiau informacijos apie fondą rasite čia.

Vidurio ir Rytų Europos EXIMBANK TAIWANK kredito fondas, skirtas Taivano ir Vidurio bei Rytų Europos (VRE) pramoniniam, ekonominiam ir prekybiniam bendradarbiavimui skatinti. Daugiau informacijos apie fondą rasite čia.

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI, VET SERTIFIKATAI

popieriaus logo
Licencijos ir leidimai

Iš Lietuvos į Taivaną eksportuojamai produkcijai dažnai yra reikalingos įvairios licencijos ir leidimai. Su šiais reikalavimais galite susipažinti Europos Komisijos Market Access duomenų bazėje, kuri pasiekiama šiuo adresu. Šioje duomenų bazėje įvedus šalį, į kurią ketinate eksportuoti ar jau eksportuojate produkciją ir produkto kodą sužinosite visą reikalingą informaciją apie jam taikomus reikalavimus.

Tarifai ir netarifiniai barjerai

Ruošiantis eksportuoti ar jau eksportuojant produkciją į Taivano rinką svarbu atkreipti dėmesį į šiai prekei taikomus tarifinius ir netarifinius barjerus. Visa aktuali informacija šiais klausimais pateikiama Europos Komisijos Market Access duomenų bazėje įvedus šalį, į kurią ketinate eksportuoti produkciją ir produkto kodą. Informacija apie tarifinius barjerus pateikiama šiuo adresu, o su netarifiniais barjerais kviečiame susipažinti čia.

Protekcionistinė politika

Pagrindinius prekybos barjerus rasite čia.

Prekybos apsaugos priemones susijusias su eksportu iš Europos Sąjungos šalių galite rasti čia

Taivano maisto ir vaistų administracijos informaciją galite rasti čia

Informaciją apie patekimą į Taivano rinką, tarifų duomenų bazę, atskirą Taivano muitų teritoriją galite rasti čia

VET sertifikatai

Į Taivaną eksportuojamai produkcijai – gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams ir kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms gali būti reikalingi VET sertifikatai.

Su Taivano rinkai patvirtintais VET sertifikatų pavyzdžiais galite susipažinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje, šiuo adresu.

Gyvūnų ir augalų sveikatos inspekcijos ir karantino biuro informaciją galite rasti čia

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR PARTNERIAI

handshake logo
Ambasada/komercijos atašė

Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Taivane ekonominius klausimus kuruojančių diplomatų ir specialiųjų atašė kontaktinė informacija:

» Paulius Lukauskas (prekybos atstovas)

Strateginiai partneriai / naudingi kontaktai

Verslo struktūrų kontaktai (prekybos, pramonės ir amatų rūmai, šakinės ir kt. verslo asociacijos) ir pan., kurie gali būti naudingi Lietuvos eksportuotojams žengiant į Taivano rinką, yra pateikiami čia.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos gali turėti praktinės naudos Lietuvos verslui eksportuojančiam arba planuojančiam eksportuoti produkciją į Taivano rinką. Tai gali būti informacija apie tos šalies aktualius prekybos, eksporto ir rinkos sąlygas, mokesčių klausimus, formalius reikalavimus įmonėms, verslo kultūrą ir kt.

Naudingos nuorodos Taivano rinkai pateikiamos čia.