Turkija

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

ANALITIKA

FINANSAVIMAS

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI IR VET SERTIFIKATAI

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR STRATEGINIAI PARTNERIAI

Turkija

2021 m. Turkija buvo 18-a didžiausia Lietuvos prekių eksporto rinka, kuriai teko 1.5% (518 mln. EUR) viso Lietuvos prekių eksporto. Beveik 83% Lietuvos prekių eksporto į Turkiją 2021 m. sudarė lietuviškos kilmės prekių eksportas, o likusią dalį (17%) – prekių reeksportas. Palyginti su 2020 m., Lietuvos prekių eksportas į Turkiją padidėjo 53%, daugiausiai dėl geležies ir plieno (juodųjų metalų) eksporto didėjimo. Per 2022 m. sausio-vasario mėn. bendras Lietuvos prekių eksportas į Turkiją, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu didėjo 49% arba 29 mln. EUR.

ĮĖJIMAS Į RINKĄ IR PLĖTROS JOJE GALIMYBĖS

pasaulio logo
Konsultacijos

Inovacijų agentūra teikia informaciją ir konsultacijas Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, siekiant pristatyti eksporto plėtros priemones ir galimybes Turkijos rinkoje. Inovacijų agentūra konsultuoja įvairiais eksporto klausimais, padeda surasti reikiamą informaciją ir naujus kontaktus Turkijoje. Inovacijų agentūros konsultantai gali:

 • patarti kaip nuspręsti, ar verta pradėti eksportuoti
 • įvertinti pasirengimą eksportuoti. Plačiau galite paskaityti čia.
 • patarti kaip paruošti eksporto planą ir pasirinkti eksporto rinką
 • patarti kaip pasirinkti pardavimo būdą ir kaip užmegzti prekybinius kontaktus savarankiškai
 • patarti kaip tinkamai prisistatyti parodoje, verslo misijoje arba kontaktų mugėje
 • padėti surasti verslo partnerius Turkijoje
 • suteikti informaciją apie reikalingus leidimų ir sertifikatų įsigijimą

Pagrindinės naudos, kurias galite gauti, dirbdami su Inovacijų agentūros eksporto konsultantais:

 • įvertinti įmonės eksporto procesai ir palyginti su kitomis efektyviai veikiančiomis kompanijomis;
 • teorinių žinių pagalba padidintas eksporto efektyvumas ir apimtis;
 • nustatytos eksporto procesų tobulintinos vietos ir įmonės brandos lygis;
 • suteiktos žinios, įrankiai ir priemonės nustatytiems trūkumams šalinti.

Norint susisiekti su Inovacijų agentūros konsultantu, galite parašyti į el. paštą [email protected]

Inovacijų agentūra taip pat bendradarbiauja su tarptautinių profesionalų tinklu „Global Lithuanian Leaders“ ir Lietuvos garbės konsulais, kurie galėtų suteikti konsultaciją įmonėms apie naujas rinkas, verslo plėtrą jose, eksporto skatinimo galimybes ir pan. Plačiau apie konsultantus užsienyje skaityti, bei užsiregistruoti konsultacijai galite čia.

Kontaktų duomenų bazės

Turkijos kontaktų duomenų bazėse yra pateikiama informacija apie agentus, distributorius, didmenininkus ir pan. Ši informacija naudinga Lietuvos eksportuotojams arba besiruošiančioms eksportuoti įmonėms, norinčioms rasti potencialių partnerių kontaktų šioje rinkoje.

Kontaktų duomenų bazės Turkijos rinkoje pateikiamos čia.

 

Taip pat Inovacijų agentūra naudodamasi tarptautine įmonių duomenų baze „Orbis“ gali jums suteikti potencialių užsienio partnerių sąrašą. „Orbis“ duomenų bazėje yra daugiau nei 300 mln. įmonių iš viso pasaulio. Daugiau informacijos apie šią paslaugą galite rasti čia.

Tarptautinės parodos

Tarptautinės parodos yra renginiai, organizuojami tam, kad kompanijos iš konkrečios pramonės šakos galėtų pademonstruoti savo naujausią produkciją ir paslaugas, susitikti su esamais ar potencialiais partneriais ir klientais, susipažinti su naujausiomis technologijomis ir tendencijomis rinkose. Gamintojai ir jų atstovai bei asmenys, susidomėję jų produkcija, turi galimybę prisistatyti, betarpiškai bendrauti ir derėtis dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

 

Dalyvavimas tarptautinėse parodose yra naudingas įmonėms, nes suteikia:

 • neprilygstamas ryšių kūrimo galimybes su kitais parodos dalyviais;
 • B2B susitikimus su potencialiais partneriais;
 • galimybę inicijuoti, rengti ir sudaryti eksporto partnerystes.

Pagrindinės Turkijoje vykstančios parodos, taip pat parodos, kuriose yra organizuojami nacionaliniai stendai, yra pateikiamos čia.

Informaciją apie tarptautines parodas į kurias galite vykti su Inovacijų agentūra rasite čia.

Kiti verslui aktualūs renginiai

Turkijoje organizuojama daug aktualių ir verslui naudingų renginių, apimančių kultūros, turizmo ir kt. sritis. Planuodami savo produkcijos ar paslaugų įėjimą ar plėtrą šioje rinkoje, nepamirškite jums svarbių renginių įtraukti į savo planus.

Turkijoje vykstančių aktualių renginių Lietuvos verslui kalendorius pateikiamas čia.

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Viešųjų pirkimų duomenų bazės

Viešieji pirkimai – tai valstybės, savivaldybės įstaigos, organizacijos ar įmonės organizuojami prekių ar paslaugų pirkimai, kurių metu perkančioji organizacija siekia geriausiomis sąlygomis įsigyti jai reikalingas prekes ar paslaugas. Viešieji pirkimai – tai galimybė Lietuvos įmonėms žengti į Turkijos rinką.

Aktualių Lietuvos verslui viešųjų pirkimų sąrašas pateikiamas čia.

ANALITIKA

chart
Dvišalės prekybos apžvalgos

Lietuviškos kilmės prekėms Turkija 2021 m. buvo 15-a didžiausia eksporto rinka, kuriai teko 2% (430 mln. EUR) viso lietuviškos kilmės prekių eksporto. Lietuviškos kilmės prekių į Turkiją eksporto struktūroje didžiausią dalį sudarė geležis ir plienas (juodieji metalai) – 88% arba 380 mln. EUR (1-a didžiausia eksporto rinka), mineralinis kuras – 2.8% arba 12 mln. EUR (15-a didžiausia eksporto rinka), vata, veltinys, specialieji verpalai; virvės bei jų dirbiniai – 1.5% arba 6.4 mln. EUR (7-a didžiausia eksporto rinka), baldai – 1.3% arba 5.6 mln. EUR (32-a eksporto rinka), elektros mašinos ir įrenginiai – 0.9% arba 3.7 mln. EUR (33-a eksporto rinka). Palyginti su 2020 m., lietuviškos kilmės prekių eksporto vertė į Turkiją padidėjo 42% arba 127 mln. EUR. Labiausiai didėjimą lėmė geležis ir plienas (juodieji metalai). Per 2022 m. sausio-vasario mėn. lietuviškos kilmės prekių eksportas į Turkiją, palyginti su atitinkamu 2021 m. laikotarpiu, didėjo 30% arba 16 mln. EUR.

Turkijos ekonomikos ir visuomenės duomenų analizė pateikiama čia. (Statista, 2022)

Eksporto galimybių vertinimo modelis

Eksporto galimybių vertinimo modelis (EGVM) naudojamas perspektyvių eksporto galimybių identifikacijai. Modelis atsižvelgia į atskleistąjį santykinį pranašumą (produktus, kuriuose Lietuva turi santykinį pranašumą eksporto rinkose), nagrinėjamo produkto trumpalaikį ir ilgalaikį importo vertės augimą ir rinkos koncentracijos laipsnį (kuo indeksas mažesnis, tuo lengvesnis produkto įvedimas į rinką).

Lietuvos ir Turkijos eksporto galimybių vertinimo modelis ir dvišalės prekybos ataskaita yra pateikiamas čia.

FINANSAVIMAS

logo
ES struktūriniai fondai

Lietuvoje yra įvairios priemonės, kuriomis naudojantis galima gauti papildomą finansavimą projektams. Visos priemonės yra suskirstytos pagal sektorius, kas leidžia kiekvienai įmonei lengviau atsirinkti tinkamas priemones. Atsirinkus tinkamas priemones, reikėtų peržiūrėti priemonių aprašymus ir išsiaiškinti, kokie yra keliami reikalavimai pareiškėjams. Jeigu įmonė atitinka reikalavimus, ji gali teikti paraišką gauti finansavimui.

Daugiau informacijos apie aktualias ir patvirtintas priemones papildomam finansavimui, atsakingų asmenų kontaktus už priemones galite rasti čia.

Finansavimo priemonės

INVEGA teikiamos eksporto kredito garantijos leidžia plėsti eksporto rinkas neparduotinos rizikos valstybėse ir didinti eksporto apimtis sumažinus potencialią riziką dėl pirkėjų nemokumo. Garantuojamos rizikos – politinė ir (arba) komercinė. Apie eksporto kreditų garantijas daugiau informacijos rasite čia.

LICENCIJOS, LEIDIMAI, BARJERAI, VET SERTIFIKATAI

popieriaus logo
Licencijos ir leidimai

Iš Lietuvos į Turkiją eksportuojamai produkcijai dažnai yra reikalingos įvairios licencijos ir leidimai. Su šiais reikalavimais galite susipažinti Europos Komisijos Market Access duomenų bazėje, kuri pasiekiama šiuo adresu. Šioje duomenų bazėje įvedus šalį, į kurią ketinate eksportuoti ar jau eksportuojate produkciją ir produkto kodą sužinosite visą reikalingą informaciją apie jam taikomus reikalavimus.

Tarifai ir netarifiniai barjerai

Ruošiantis eksportuoti ar jau eksportuojant produkciją į Turkijos rinką svarbu atkreipti dėmesį į šiai prekei taikomus tarifinius ir netarifinius barjerus. Visa aktuali informacija šiais klausimais pateikiama Europos Komisijos Market Access duomenų bazėje įvedus šalį, į kurią ketinate eksportuoti produkciją ir produkto kodą. Informacija apie tarifinius barjerus pateikiama šiuo adresu, o su netarifiniais barjerais kviečiame susipažinti čia.

Protekcionistinė politika

Tarp Turkijos ir Europos Sąjungos iš esmės vyksta pagal 1995 įsigaliojusią Turkijos-ES muitų sąjungą, kuri apima tik prekybą pramoninėmis prekėmis. Turkija kartais naudoja kvotų sistemą, t. y. tam tikrą laikotarpį leidžia eksportuoti į Turkiją produktus, kurių neapima Muitų sąjungą, be muitų arba sumažintais muitais. Pagrindinius prekybos barjerus rasite čia.

VET sertifikatai

Į Turkijos eksportuojamai produkcijai – gyvūnams, gyvūniniams produktams, pašarams ir kitoms Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamoms prekėms gali būti reikalingi VET sertifikatai.

Su Turkijos rinkai patvirtintais VET sertifikatų pavyzdžiais galite susipažinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainėje, šiuo adresu.

DIPLOMATIJA, KOMERCIJOS ATAŠĖ IR PARTNERIAI

handshake logo
Ambasada/komercijos atašė

Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Turkijoje ekonominius klausimus kuruojančių diplomatų ir specialiųjų atašė kontaktinė informacija:

» Dalija Ignatavičiūtė (ekonominiai klausimai, kitos kuruojamos sritys)

Strateginiai partneriai / naudingi kontaktai

Verslo struktūrų kontaktai (prekybos, pramonės ir amatų rūmai, šakinės ir kt. verslo asociacijos) ir pan., kurie gali būti naudingi Lietuvos eksportuotojams žengiant į Turkijos rinką, yra pateikiami čia.

Naudingos nuorodos

Naudingos nuorodos gali turėti praktinės naudos Lietuvos verslui eksportuojančiam arba planuojančiam eksportuoti produkciją į Turkijos rinką. Tai gali būti informacija apie tos šalies aktualius prekybos, eksporto ir rinkos sąlygas, mokesčių klausimus, formalius reikalavimus įmonėms, verslo kultūrą ir kt.

Naudingos nuorodos Turkijos rinkai pateikiamos čia. 

Inovacijų agentūra parengė ir kviečia susipažinti su pagrindine informacija apie Turkijos verslo kultūrą, kurią galite rasti čia.