Vokietijos verslo kultūra

Vokiečiai vertina ilgalaikius santykius, sąžiningumą ir patikimumą. Jie nori žinoti, koks yra jų naujasis partneris. Todėl save reikėtų pateikti gana atvirai. Santūrumas ir kuklumas Vokietijoje daug naudos neatneš. Vokietijoje tikimasi ne tik užtikrinto savęs pristatymo, bet ir tam tikrų žinių bei faktų išmanymo. Kainos ir kokybės santykio vaidmuo yra daug mažesnis nei Baltijos šalyse. Vokiečiai yra pasiruošę už gerą prekę ar paslaugą mokėti daugiau. Jeigu jums ir nepatinka ginčytis, nevenkite to daryti, jeigu reikalai krypsta kitaip, negu buvo susitarta. Sutartis yra sutartis – šis posakis Vokietijoje yra vertinamas labai rimtai.

Vokiečiams išorė yra svarbu ir jie Jus vertins pagal pirmąjį įspūdį. Stiprus rankos paspaudimas ir žvilgsnis į akis susipažįstant yra svarbu. Pirmiausia sveikinkitės su pagal rangą svarbiausiu asmeniu, po to su moterimis ir pabaigoje su vyrais. Titulai ir rangai Vokietijoje vaidiną labai svarbų vaidmenį. Kadangi Vokietijoje tik į gerus pažįstamus ir draugus kreipiamasi „tu“ arba vardu, pirmiausiai reikėtų kreiptis pavarde. Palaukite, kol jūsų vokietis kolega pasiūlys pereiti prie asmeniškumų. Daktaro arba profesoriaus titulas Vokietijoje taip pat priklauso prie pavardės. Jūs turėtumėte sakyti „dr. Meyer“, o ne „ponia Meyer“.

Vokiečiai į verslo pokalbius eina turėdami labai aiškų tikslą. Strategiją jie dažniausiai būna aptarę iš anksto. Gali būti, kad vokiečiai į susitikimą atsineš pasirašę svarbiausius dalykus arba projekto planą. Parenkite savo poziciją taip pat labai gerai, išdėstykite argumentus ir venkite neaiškių bei ilgų išvedžiojimų. Vokiečiams rūpi pasiūlymo detalės, todėl labai svarbu būti paruošus kainas, nuorodas, technines specifikacijas. Verslo derybose vyrauja vokiečių kalba. Su vokiečių kalbos žiniomis Jūs daugiau pasieksite negu su anglų kalba. Bet derybas vesti gera anglų kalba taip pat labai svarbu. Jūsų prezentacijoje, lankstinukuose ar interneto puslapyje klaidų neturėtų būti.

Į susitikima ateikite penkiomis minutėmis anksčiau nei numatyta, niekad nevėluokite. Prekių ir paslaugų tiekimas turi būti atliktas laiku, jokie pasiteisinimai negalioja.